June 21, 2024

Philippine Healthcare and Mercury Wastes Management Project inilunsad

Ryan San Juan

Nilunsad ng Environmental Group na BAN Toxics kasama ang Department of Environment and Natural Resources at Department of Health (DENR) ang Philippine Healthcare and Mercury Wastes Management Project para isulong ang isang malinis, ligtas at sustinableng pangangasiwa ng basura at mercury mula sa mga healthcare facilities (Photo by ART TORRES)